Mitarbeiter

Beate Malkusch
Sekretärin von Rechtsanwalt Kleimt
Telefon: 0212 - 22210-31
E-Mail:

Ulrike Fritsch
Empfang, Terminvergabe
Telefon: 0212 - 22210-0
E-Mail:

Elke Lang
Sekretärin von Rechtsanwältin Krall
Telefon: 0212 - 22210-13
E-Mail:

Christine Becker
Sekretärin von Rechtsanwältin Kempken-Lichtenberg
Telefon: 0212 - 22210-34
E-Mail:

Martina Schuhmacher
Sekretärin von Rechtsanwalt Ohliger
Telefon: 0212 - 22210-32
E-Mail:

Katja Wagner
Sekretärin von Rechtsanwalt Fritsch
Telefon: 0212 - 22210-33
E-Mail:

Sven Ohliger
Büroorganisation
Telefon: 0212 - 22210-14
E-Mail:

Nicole Grossmann
Sekretärin von Rechtsanwalt Menzel
Telefon: 0212 - 22210-11
E-Mail: